2020: Spread your love

Op de laatste dag van 2019 loop ik nog één keer het Mastbos in. Een mistig bos vandaag. Als ik over het lange rechte pad voor me kijk, zie ik in de verte enkel een vage, dichte mist. Een tunnel waar je in loopt terwijl je het einde niet kunt zien. Net als de start van een nieuw jaar… Wat zal 2020 ons brengen? Ik vraag het ‘boven’. En dit is hun antwoord:

“2019 is voor velen van jullie een heftig jaar geweest; een jaar van ups en downs, van tegen muren aan lopen, van afscheid moeten nemen van het bekende. Een jaar van verdriet, maar ook van vreugde. En alles daar tussenin. Het is een jaar geweest waarin het leek of alles soms even op zijn kop kwam te staan en je soms niet meer wist waarheen. 2019 was een jaar van chaos en een jaar van opruimen. En zo leek 2019 voor velen van jullie een zwaar jaar.

Dit jaar was nodig om alle oude troep uit je systeem op te ruimen en alles wat je niet meer nodig had los te laten. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Dat kwam ook omdat datgene wat los te laten was behoorlijk vergroeid was met wie je bent en hoe jouw leven zich heeft gevormd. 2019 was een jaar om te ruimen wat er te ruimen viel om zo ruimte te maken voor wat er komen gaat, voor wat beter is, voor wat beter, lichter voelt.

Weet dat dit alles nodig was om het komend jaar weer te kunnen opstaan en vitaler en gelukkiger en liefdevoller als ooit je leven in te kunnen gaan vullen. Want dat is wat je in 2020 mag gaan doen; je hele leven opnieuw vormgeven. Er is zo veel ruimte ontstaan! Dat mag je allemaal op een nieuwe, eigen manier gaan opvullen en inrichten. Als je daarbij je hart volgt en enkel doet wat voor jou van belang is en voor jou goed voelt, dan wordt 2020 het begin van een hele mooie nieuwe periode in je leven. Een nieuwe tijd breekt nu aan.

Misschien maak je je zorgen om de wereld, om hoe we met elkaar omgaan, om de natuur… Dat is terecht. Weet dat wat er op dit moment gebeurt in deze wereld nu zo’n beetje op het hoogtepunt zit. Dat hoogtepunt is ook meteen het kantelpunt. Velen van jullie zijn bang dat het fout gaat; dat de natuur eraan gaat we elkaar kapot maken. Maar weet dat dit juist het begin is van de betere wereld. Dat het overgrote deel van de mensheid juist door de voelbare haat en woede van dit moment en de verwaarlozing van deze aarde beseft dat het zo niet langer kan en opstaat. Deze groep zal groter worden en hun roep harder. En samen zullen deze mensen in staat zijn om het tij te keren.

Dus maak je geen zorgen, lieve kind. Uiteindelijk keert de medaille zich en gaat de groep die vol liefde werkt aan een betere wereld het winnen van de groep die uit angst een verwoestend leven leidt. Dus spread your love, voel de liefde in jezelf en de liefde voor de ander en voor de wereld. Zend zo veel mogelijk liefde uit naar hen die in angst en woede leven. En je zult zien dat je al heel snel in jouw nabije omgeving verandering ziet.

Dus maak er vooral een liefdevol jaar van. Niet in de laatste plaats naar jezelf. Want alles begint met liefde voor jezelf. Liefde en acceptatie, omarmen wie je bent. Alle liefs van ons hierboven.”

Ik sluit me hier van harte bij aan: alle goeds voor jou en jouw geliefden in het nieuwe jaar. Maak er wat moois van!